Websupport
Websupport
Max Bobula

Max Bobula

Narodil som sa 19.01.2013 po veľmi ťažkom pôrode, pri ktorom mi prepadol pupočník, následkom čoho som bol pridusený a niekoľko minút oživovaný. Bohužiaľ to nezostalo bez následkov a netrvalo dlho, kým mi bola diagnostikovaná DMO – spastická kvadruparéza prevažne ľavej časti tela. Je to však len jedna z mála diagnóz, ktoré boli postupne zaznamenávané v mojom chorobopise. Hoci mám momentálne 2 roky, neviem chodiť, sedieť, ani samostatne sa pretáčať.

Max Bobula

Kedže mamina sa o mňa stará a tato je jediná zárobkovočinná osoba v našej domácnosti, je pre nich veľmi náročné zabezpečovať mi akúkoľvek doplnkovú rehabilitáciu, pomôcky a všetko ostatné spojené s mojou liečbou. Z tohto dôvodu bolo založené Občianske združenie MAXO, ktorého hlavným cieľom je pomôcť nám v tejto zložitej životnej situácii. Preto by som Vás aj touto cestou chcel poprosiť o pomoc – či už v podobe darovania 2% z Vašich daní, rôznych dobrovoľných príspevkov alebo akýchkoľvek iných foriem pomoci. Privítame akúkoľvek podporu a za každú pomoc Vám vopred veľmi pekne ďakujeme!

Pomôžete?

Nášho MAXA môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich daní alebo zaslaním dobrovoľných príspevkov na jeho účet.

Vopred veľmi pekne ďakujeme!